Supervision til fagpersonerEt fagprofessionelt samarbejde bliver stærkere af, at reflektere sammen. 
Supervisionsrummet tilbyder en ramme for refleksion og dialog, der kan være med til at højne den faglig tilgang. Supervisionen foregår i grupper, hvor en eller to er supervisander, og resten af gruppen fungerer som reflekterende team. Vi indgår på forhånd en kontrakt, som alle deltagere i supervisionen skal være kendt med. 
Dette for at sikre et trygt læringsrum.
Omfanget af supervisionen kan variere. Der kan eksempelvis aftales en enkelt supervision på f.eks. to timer eller et længere forløb over flere måneder.