Kort om mig

Jeg har arbejdet indenfor social- psykiatri- og handicapområdet siden 1997, hvor jeg blev uddannet pædagog. Jeg har samarbejdet med autistiske mennesker gennem alle årene. De første år som pædagog på et botilbud for unge med fysiske og psykiske handicaps og i en specialbørnehave i Aarhus Kommune. Herefter på børne- og ungdomspsykiatrisk hospital i Risskov på et småbørnsafsnit, med fokus på udredning af autismespektrumforstyrrelser. Senest ved Specialområde Autisme under Region Midtjylland som VISO specialist, underviser på Autismepilot uddannelsen og vejleder og supervisor på botilbud. 

Jeg indgår nu i et samarbejde med Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Her er jeg tilknyttet et fagligt fællesskab og løser opgaver som VISO specialist indenfor områderne autisme og udviklingshæmning.

Jeg samarbejder med Klinik for børne- og ungdomspsykiatri ved speciallæge Ulla Eriksen. Her bidrager jeg med observation og vejledning i forbindelse med udredning af autisme og ADHD hos børn og unge.

Privat er jeg gift med Morten og vi har sammen to voksne sønner.

Uddannelse & Erfaring

 • Pædagog
 • Certificeret LA2 instruktør
 • Proceskonsulent uddannelse
 • Supervisoruddannelse
 • Pædagogisk Diplommoduler
 • Neuropædagogisk uddannelse
 • Kurser i TEACCH, PECS, Tegn til Tale, Studio III og coaching

 • VISO specialist
 • Tidligere underviser på Autismepilot uddannelsen ved Specialområde Autisme
 • Med-udvikler af Autismepilotuddannelsen
 • Underviser i LA2
 • Supervisor
 • Facilitator, proces- og mødeleder
 • Rådgiver og vejleder til autistiske børn, unge og voksne, deres pårørende og fagfolk