Rådgivning

Uanset om du selv har en autismediagnose og/eller ADHD, om du er pårørende eller er fagperson, der samarbejder med mennesker, der har autisme og/eller ADHD, kan rådgivning være en løsning til at forstå og klare små og store udfordringer i hverdagen.

Et rådgivningsforløb tilrettelægges altid individuelt og startes derfor med en afklarende samtale. Her lytter jeg til de problemstillinger I oplever i hverdagen, og vi lægger sammen en plan for rådgivningsforløbet.

Jeg har mange års erfaring fra autisme- og ADHD området, og erfaring med at forstå og omsætte den teoretiske viden om autisme og ADHD, til konkrete og hjælpesomme strategier i hverdagen. 
Jeg kan bl.a. tilbyde:
  • gennemgang og forståelse af beskrivelser fra udredningsforløb
  • viden om og forståelse af det særlige ved autisme
  • observation af adfærd
  • pædagogiske tilgange og forståelser
  • relevante og brugbare strategier til hverdagens udfordringer
  • samtaler om familieliv med et autistisk barn
Jeg arbejder struktureret og målrettet for at finde de bedste løsninger. De pædagogiske strategier jeg foreslår, kan tage afsæt i den strukturerede pædagogisk som f.eks. skemaer, instruktioner og fysisk organisering, men også afsæt i de mere kognitive metoder som Dit og Mit Perspektiv, begrebsdefinition og skalering.